Altijd een warme overdracht met onze partnerscholen

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke stap in een kinderleven en zeker niet alleen het kinderleven. Ook voor de ouders verandert er veel. Om deze stap voor de leerling zo goed mogelijk te begeleiden, organiseren wij met onze OZHW-partnerscholen (Walburg College en Loket) in het voortgezet onderwijs de zogeheten ‘warme overdracht’.

Jaarlijks stromen tientallen kinderen door van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Deze kinderen moeten allemaal hun weg zien te vinden en krijgen te maken met o.a. een nieuwe omgeving, nieuwe vakken en nieuwe docenten. Gelukkig levert dit voor veel van deze kinderen weinig tot geen problemen op, maar voor sommige is deze overgang wel erg groot. Dan is het fijn als het kind ook op het voortgezet onderwijs de juiste ondersteuning krijgt.

Om de begeleiding zo optimaal mogelijk te maken organiseren we daarom een overdrachtsmoment: de ‘warme overdracht’. Tijdens deze momenten worden alle leerlingen besproken die naar een van de partnerscholen gaan. Wanneer leerlingen uit groep 8 op het punt staan om hun vertrouwde omgeving te verlaten (juni), ontmoeten hun huidige leerkrachten de docenten van het voortgezet onderwijs. Hierbij praten zij elkaar bij over hun ervaringen, visies en verwachtingen voor het komende jaar. De leerlingen worden besproken in een 1-op-1 gesprek tussen de leraar van groep 8 en de mentor. Na de overgang is er nog regelmatig contact (terugkoppeling) tussen de mentor en de leerkracht van groep 8. Tot het behalen van het diploma worden alle rapporten ook met de basisschool gedeeld, zodat wij de leerlingen ook na het verlaten van de basisschool kunnen blijven volgen.

ONZE PARTNERSCHOLEN: