Mike van Dongen

Leerkracht zijn op De Dolfijn, is heel uitdagend, gevarieerd en bovendien erg leuk. Het actief betrokken zijn bij het alledaagse leerproces van een groep, geeft mij persoonlijk erg veel voldoening en energie. Door middel van een veilige leeromgeving, probeer ik de leerlingen dan ook zo goed als mogelijk klaar te stomen voor de toekomst. Een toekomst vol veranderingen, waar ik hen als leerkracht handvatten voor probeer aan te reiken, zodat zij hierin mee kunnen groeien.

Daarnaast vind ik het bewust bezig zijn met het eigen leerproces en de zelfsturing daarin, erg belangrijk. Dit probeer ik te bereiken door, samen met de leerlingen, als een hecht team te fungeren en ieders kwaliteiten te benutten.