Wij zijn

OBS DE DOLFIJN

SCHOOL VAN

TALENTEN

Zoekt u een school in de wijk ‘Kort Ambacht’

En is uw kind 4 t/m 13 jaar oud. In kindcentrum Hart van Meerdervoort vindt u basisschool De Dolfijn; de meest innovatieve school in de regio.  Op deze pagina leest u meer informatie over ons kindcentrum.

Zoekt u een school in de wijk ‘Noord’

En is uw kind 4 t/m 13 jaar oud. In kindcentrum Sterrenwacht vindt u basisschool De Dolfijn; de meest innovatieve school in de regio.  Op deze pagina leest u meer informatie over ons kindcentrum.

Zoekt u kinderopvang?

In kindcentrum Sterrenwacht en Hart van Meerdervoort vindt u tevens Yes! kinderopvang.

klik hier voor info over Yes locatie Sterrenwacht
klik hier voor info over Yes locatie Hart van Meerdervoort

Waar staan wij voor?

De Dolfijn is een innovatieve moderne school. U treft er structuur, rust en diversiteit aan wat betreft talent, niveau, nationaliteit, cultuur en geloof. Wij zien het als een uitdaging om deze aspecten optimaal te ontwikkelen en te gebruiken.
We hanteren een continurooster, zodat de kinderen constant in een veilige omgeving verblijven.
Wij maken deel uit van de Brede scholen Noord en Kort-Ambacht waarbij ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel staat.
ICT biedt een belangrijke ondersteuning aan ons onderwijs.
Door het fijne pedagogische klimaat en de grote inspanning voor ouderbetrokkenheid, kreeg de directie van de onderwijsinspectie op 7 juli 2015 het advies de Dolfijn aan te melden voor het predicaat “Excellente school”. Dit hebben wij toen niet gedaan. Op 1 december 2020 heeft de inspectie van het onderwijs ” wederom de Dolfijn bezocht en onderzoek gedaan naar kwaliteitscultuur en kwaliteitszorg binnen de Dolfijn. Voor de Dolfijn werden deze twee zware en belangrijke onderdelen beoordeeld als “GOED”. Hierdoor mag de Dolfijn wederom het predicaat “Excellente school” aanvragen op deze gebieden. Ook nu zullen wij dit niet gaan doen, maar het is wel een heel prettige bevestiging

Op 1 september 2019 horen we bij een selecte groep van  “Microsoft Showcase Schools”. Dit houdt in dat we toegewijd zijn om innovatieve veranderingen aan te brengen om leeruitkomsten te verbeteren. Andere scholen in Nederland kunnen dus bij ons komen kijken en ervaren hoe ICT wordt ingezet ter ondersteuning aan ons onderwijs.

Wij zijn een Integraal Kind Centrum waar een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn wordt geboden voor alle kinderen. De leerkrachten bieden onderwijs naar behoeften en talenten. De leerlingen spelen en werken met de meest moderne en uitdagende leermiddelen. De leerkrachten bereiden de kinderen voor op het voortgezet onderwijs en de snel veranderende maatschappij, zodat zij als stabiele jonge mensen hieraan kunnen deelnemen. We maken deel uit van de Brede Scholen waar voor kinderen en ouders een passend, facultatief programma wordt geboden. Ouders worden op allerlei manieren gestimuleerd om betrokken te zijn bij de school.

Op OBS de Dolfijn wordt continu voor uw kind gezorgd. Het is dé plek waar ieder talent kan schitteren.

Topklas: Wij huisvesten de Topklas. Dit is een VO arrangement vanuit het samenwerkingsverband dat gericht is op de ontwikkeling van de taal.

3D-kanjers: uniek project waarbij 3D printers vakoverstijgend worden ingezet binnen het onderwijs en de BSO.

Voorbereiden op de toekomst door het leren programmeren van groep 1 t/m 8

Inzet van diverse Microsoft tools waar onder Office365 met OneNote, SharePoint, Word en Sway

395

leerlingen

37

medewerkers

19

groepen

Modern en innovatief

zie de 5 cijfers op onderstaande devices voor meer informatie

1
2
3
4
5
1

We houden de voortgang en ontwikkeling van uw kind(eren) goed in de gaten. We gebruiken daarvoor o.a. de platformen van Leeruniek en Leerlijnen in Parnassys.

Leeruniek stelt scholen in staat om voor ieder kind de juiste beslissingen te maken en passend onderwijs te bieden.

2

Modern onderwijs heeft een prominente plek op school. Zo leren de kinderen o.a. werken met een 3d-printer, en programmeren ze met Osmo en Ozobot. Maar we doen nog veel meer….

3

Op de Dolfijn heeft iedere leerling vanaf groep 4 zijn/haar eigen device ter beschikking.

4

Voor de onderdelen Begrijpend Lezen, Taal, Spelling, Woordenschat, Rekenen en Automatiseren maken we gebruik van Snappet

Adaptief en dynamisch onderwijs voor iedere leerling

5

Contacten met ouders onderhouden we via Parro – altijd en overal op de hoogte van zowel de leuke als belangrijke schoolzaken

MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

SAMEN STERK

Om de kinderen nog meer kansen te kunnen bieden, werken we nauw samen met verschillende partners.

KINDCENTRUM

De Dolfijn werkt zeer nou samen met Yes Kinderopvang. Wij hanteren een eenduidige pedagogische aanpak, dezelfde methodes en zelfs het volgsysteem sluit naadloos op elkaar aan. Hierdoor wordt de overstap van de Kinderopvang naar de basisschool een stuk eenvoudiger en veel minder spannend.

Tevens bieden wij, bij voldoende aanbod elke week voor de peuters een gratis dagdeel aan. Dit is voor kinderen vanaf 3 jaar die zijn ingeschreven op de Dolfijn en zindelijk zijn. Informeer hier eventueel naar bij aanmelding van uw kind

INTEGRAAL KINDCENTRUM

Yes! kinderopvang en OBS de Dolfijn creëren samen een pedagogische en didactische doorgaande lijn.

VERLENGDE SCHOOLDAG

In overleg met de VSD-coördinator Caroline Tijsma wordt een passend programma ontwikkeld op het gebied van sport, cultuur, drama en creativiteit.

OUDERKAMER

Met de ouderkamer Noord en Kort-Ambacht worden programma’s voor ouders nauwkeurig op elkaar afgestemd.

LOGOPEDIE KORT AMBACHT

Logopedie is van grote meerwaarde voor sommige leerlingen bij ons op school. Zij behandelen allerlei stoornissen op het gebied van adem, spraak, taal, eet- en drinkproblemen, stem en gehoor.

LOGOPEDIE NOORD

Logopedie is van grote meerwaarde voor sommige leerlingen bij ons op school. Zij behandelen allerlei stoornissen op het gebied van adem, spraak, taal, eet- en drinkproblemen, stem en gehoor.

JONGEREN OP GEZOND GEWICHT

Met plezier naar een gezonde leefstijl voor een gezond gewicht nu en later! Je zit lekker in je vel, je kan goed meedoen en de kans op diabetes en enge hart- en vaatziekten word ook nog eens kleiner!

WAT ANDEREN OVER ONS ZEGGEN

Ik heb zelf vroeger op de Meerdervoortschool gezeten en toen was het al een leuke school. Nu zitten allebei mijn kinderen op de Dolfijn en het onderwijs is nog leuker en beter geworden en ze hebben superleuke leerkrachten.

Wat een super lief team! Ik heb veel geleerd van mijn begeleiders en het was een mooi begin van mijn carrière als juf.

Ik heb mijn beide kinderen op de Dolfijn zitten. Ik ben vanaf het begin betrokken bij deze school waar veel voor de kinderen wordt gedaan.

BETROKKEN ONDERWIJS DOOR PROFESSIONALS

Ons team bestaat uit gepassioneerde en ervaren mensen, die het onderwijs aan uw kind een warm hart toedragen. Voor meer persoonlijke informatie, kunt u de teamleden bekijken door op onderstaande foto te klikken.